Relatie en individuele therapie
 
Relatie en individuele therapie

Speltherapie: Als praten niet helpt.

Boek speltherapie

Volwassenen hebben geleerd dat praten kan helpen. Voor veel kinderen is het echter moeilijk om over hun gevoelens, hun angsten en zorgen te praten. Als een kind iets vervelends heeft meegemaakt, kan het dat niet zo maar vertellen. Nare gebeurtenissen zoals b.v. een ziekenhuisopname, het overlijden van een geliefd persoon, mishandeling of echtscheiding zijn dan moeilijk te verwerken. Ook een handicap kan een probleem voor een kind zijn. Hulp van buitenaf is soms nodig en speltherapie kan een goede behandelwijze zijn.
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om het kind vooruit te helpen.

Waarom spel als therapie?

Speelkasteel

Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Wat het nog niet zo goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien. Speltherapie kan een uitkomst zijn voor kinderen die zijn vastgelopen. Het is een hulpmiddel om de gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
In de spelkamer kan het kind in alle vrijheid spelen. Het kan zijn opgedane ervaringen uitspelen, verwerken en in het spel met nieuw, ander gedrag experimenteren.

Er zijn grofweg drie probleemgebieden te onderscheiden:

1. Traumatische ervaringen, zoals:

 • Verlies van belangrijke personen
 • Verandering van thuissituatie of gezinssamenstelling
 • Mishandeling of daarvan getuige zijn
 • Fysieke, affectieve en geestelijke verwaarlozing
 • Ziekte, een handicap of psychiatrische problematiek van het kind zelf of gezinsleden
 • Nare gebeurtenissen zoals een ongeluk, pesten, oorlog.

2. Emotionele problemen, zoals:

 • Problemen met het uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet
 • Te weinig zelfvertrouwen
 • Een negatief zelfbeeld
 • Hechtingsproblemen

3. Sociale problemen, zoals:

 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes (niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag)
 • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren)
Vingerverf

Welke leeftijd?

Speltherapie is voor kinderen van 3 t/m 12 jaar. Ook kinderen / jongeren met een verstandelijke handicap kunnen baat hebben bij deze therapie.
Voor kinderen boven de twaalf jaar worden andere therapievormen gebruikt.

Hoe verloopt de speltherapie?

Eiland

De speltherapie vindt plaats in de speelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen. Op deze manier kan hij uiting geven aan zijn belevingswereld. De speltherapeute heeft alle aandacht voor het kind. Ze bouwt met hem een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms enige tijd. Door zich te verplaatsen in het kind, te observeren leert en het kind in zijn spel te volgen leert zij de speeltaal van het kind te begrijpen. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en / of speelt mee en geeft ondersteuning bij het uiten en verwerken van problemen. Dit stimuleert zijn ontwikkeling en zal op den duur, zowel voor hem als zijn omgeving meer evenwicht kunnen brengen.

Hoe is de werkwijze?

U kunt zelf contact opnemen met de speltherapeute. Zij kan aangeven of er een verwijsbrief nodig is. Het kennismakingsgesprek is met de ouders / opvoeders en hier wordt ingegaan op de hulpvraag en wordt de verdere werkwijze besproken.
Daarna maakt de speltherapeute kennis met uw kind en stelt zij zich op de hoogte van de beschikbare informatie. In overleg met u vindt contact plaats met eventuele andere hulpverleners en / of de school van uw kind.
Vervolgens wordt bekeken aan welke doelen er gewerkt gaat worden en wordt er een behandelplan opgesteld.
Een kind is deel van het gezinssysteem en afhankelijk van zijn omgeving. Daarom is bij de hulp aan kinderen een nauwe samenwerking met de ouders / opvoeders een voorwaarde om het kind optimaal te kunnen helpen. Er zullen regelmatig oudergesprekken plaatsvinden.
De therapie wordt afgebouwd als uw kind zonder therapeutische hulp verder kan of als andere hulp nodig is.
De speltherapie kan al dan niet gecombineerd worden met symbooldrama en andere creatieve werkvormen.

Bekijk de video voor meer informatie.

Helaas, ik kan de video (Speltherapie: Als praten niet helpt.) niet (meer) weergeven.

© 2008 - 2023 - Relatie en Individuele Therapie | Website: voorloper.com

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord