Relatie en individuele therapie
 
Relatie en individuele therapie

Aanmelden en procedure

mobiel

Aanmelding

U kunt zich het beste telefonisch aanmelden. Stuurt u een mail, schrijf dan uw telefoonnummer erbij dan kan ik u ook bellen. Een afspraak maken gaat makkelijker via de telefoon. Ook kan ik dan uw vragen beantwoorden.

Kennismakingsgesprek

Het eerste gesprek is bedoeld om wederzijds kennis te maken en te kijken of het klikt. Het is goed om te vertellen waarvoor u komt en wat er meespeelt in uw situatie. We kijken dan samen welke hulp nodig of gewenst is. Ook krijgt u meer informatie over het eventuele vervolg van de therapie en mogelijke therapievormen. 

Vertrouwelijkheid

Wat u in de gesprekken vertelt is vertrouwelijk. Er wordt geen informatie aan anderen gegeven zonder uw toestemming. Er is echter één uitzondering, namelijk wanneer er op geen andere wijze direct en serieus gevaar voor iemand te voorkomen is.

Werkwijze

De gekozen werkwijze wordt mede bepaald door de hulpvraag, de aard van de klachten, de leeftijd en persoonlijkheid. U leest hier meer over op mijn website.

Gespreksduur

Individuele therapie gesprekken duren doorgaans 60 minuten. Relatie- of gezinsgesprekken duren meestal 90 minuten.

Tijden

De gesprekken of de speltherapie vindt plaats op dinsdag of woensdag tijdens kantooruren en donderdagmiddag of –avond. Het is niet altijd mogelijk om kinderen buiten schooltijd om te zien. Ze zullen vaak onder schooltijd therapie krijgen. De meeste scholen geven daar toestemming voor.

Gemiste gesprekken

Heel belangrijk: kom de afspraak na! Het niet verschijnen op een afspraak kost veel kostbare hulpverleningstijd. Als de afspraak echt niet nagekomen kan worden, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten, in ieder geval meer dan 24 uur voor de afspraak. De vrijgekomen tijd kan dan benut worden voor andere cliënten. In het geval u de afspraak niet nakomt, zonder tijdig afbericht, zijn wij, genoodzaakt om de kosten hiervan bij u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 75,- per niet nagekomen afspraak.

Dossier

Uw persoonsgegevens, het intakeverslag, correspondentie en aantekeningen over het verloop van de gesprekken worden in een (elektronisch) dossier bewaart. U, of een door u aangewezen vertrouwenspersoon, heeft het recht dit dossier in te zien. 15 jaar na de behandeling wordt dit dossier vernietigd. Mocht u willen dat u dossier eerder vernietigd wordt dan kan dat. Uw therapeute zal u hierover, desgewenst, inlichten.

Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Komen wij er samen niet uit of mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] 2019 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

klachten

Naar de bovenkant van de paginaNaar boven


© 2008 - 2023 - Relatie en Individuele Therapie | Website: voorloper.com

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord