Relatie en individuele therapie
 
Relatie en individuele therapie

EMDR

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Letterlijk vertaalt betekent het: door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft wordt traumatische genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de hevige emoties, de levendige beelden en de lichamelijke reacties hierop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties  die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan later een geluid dat je hoord, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet, de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen. Inclusief alle lichamelijke reacties van toen. 

EMDR kan worden toegepast om de vast-gelopen verwerking van een traumatische ervaring weer op gang te helpen. Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in ons leven. Een groot deel van deze ervaringen ‘verwerken’ we op eigen kracht. Maar soms ontwikkelen zich psychische klachten. ‘

 • Prikkelbaarheid
 • Woede uitbarstingen
 • Concentratiestoornissen.
 • Overmatige waakzaamheid
 • Buitensporige schrikreacties
 • Moeite met in- of doorslapen
 • Nachtmerries of flashbacks
 • Beperkt uiten van affect
 • Intense reacties van angst
 • Hulpeloosheid of walging
 • Instabiliteit in de emotionele beleving

Kinderen kunnen ook extra aanhankelijk zijn of lichamelijke klachten hebben zoals hoofd- of buikpijn.

Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van één of meer schokkende ervaringen. De belangrijkste insteek van de therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken., me de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Meer informatie kunt u vinden via de volgende links

http://www.emdr-therapeuten.nl/noord-holland/

http://www.emdr-therapeuten.nl/vind-therapeut/

Bekijk op Youtube een video over EMDR bij kinderen.

Brainspotting

Foto bij EMDR

Brainspotting is een snelle en effectieve methode te werken aan pijnlijke ervaringen, trauma’s, bewuste en onbewuste blokkades, die ons belemmeren in ons dagelijks functioneren. Bovendien leidt het ertoe dat je ineens gezonder kan gaan denken. Het is een neurobiologische en lichaamsgerichte vorm van therapie die gebruik maakt van de manier waarop ons brein informatie en ervaringen verwerkt.

Praattherapie werkt vaak minder goed bij het behandelen van heftige ervaringen omdat bepaalde gebieden in de hersenen, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken niet worden bereikt.

Brainspotting helpt op een zachte en weinig belastende manier bij het verwerken van allerlei pijnlijke ervaringen die onder bijvoorbeeld angststoornissen, dwangklachten, depressieve klachten, stress gerelateerde klachten, onzekerheden, verslavingen en hechting gerelateerde problematiek kunnen liggen. Ook bij onverklaarbare lichamelijke klachten en fantoompijn heeft het zijn nut bewezen. Bij relatieproblemen kunnen er bepaalde pijnplekken/blokkades zijn die ons triggeren binnen de relatie waardoor je in een patroon terechtkomt die onbegrip en verwijdering als gevolg heeft. Ook hier kan brainspotting helpen.

Net als bij EMDR hoeft er bij  Brainspotten hoeft niet veel gesproken te worden. Je hoeft niet gedetailleerd te vertellen over wat er gebeurd is of hoe de situatie in elkaar steekt. Dat weet je brein beter dan jij het kunt vertellen. Soms weet je niet eens precies waarom je je angstig of somber voelt of waarom iets je zo blijft raken of waarom je blokkeert in een bepaalde situatie. Je brein weet dat wel.

Tijdens Brainspotten worden met name die gebieden bereikt, waar je niet bewust bij kunt komen. Ons brein gaat onverwerkte informatie reguleren en op een andere manier opslaan. Het enige wat je als client hoeft te doen, is aandachtig de gewaarwordingen in je lichaam volgen. Door fysiek iets te voelen, ontlaadt je zenuwstelsel opgeslagen pijn en dat geeft beweging in de verwerking van situaties die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van allerlei klachten.

Hoe werkt Brainspotting

Where you look affects how you feel’  is een kernprincipe van Brainspotting, een veel gebruikte uitdrukking van David Grand, ontdekker en ontwikkelaar van Brainspotting. De kern is dat je brein bij bepaalde opgeslagen informatie kan komen als je in een bepaalde richting kijkt.

Je herkent waarschijnlijk wel hoe iemand naar een bepaald punt of in een bepaalde richting kijkt terwijl hij over iets praat. Dat is niet voor niets: die specifieke oogpositie maakt dat relevante gebieden in de hersenen worden gestimuleerd. Het is de ingang naar de plek waar de informatie is opgeslagen. Hierdoor komt die informatie beschikbaar. Dit principe wordt tijdens Brainspotting gebruikt. Dit is een belangrijk verschil met EMDR, waar o.a. gewerkt wordt met oogbewegingen. Brainspotting werkt met oogposities.

Tijdens een Brainspot sessie bepalen we eerst waar je aan wilt werken. Je vertelt er kort wat over. Het is belangrijk dat je ‘geactiveerd’ raakt, dat wil zeggen dat je in je lichaam kunt voelen wat deze situatie met je doet. Je kunt dit, bijvoorbeeld, ervaren als verdriet of boosheid. Het kan voelen als een steen op de maag, spanning in een deel van je lichaam, een druk op je borst. Meestal kost dit weinig moeite.

Vervolgens gaan we de oogpositie zoeken die daarbij past. Dit kan op verschillende manieren. Als de oogpositie gevonden is, houdt je je blik gericht op de pointer terwijl je je aandacht richt op je lichaam. Je volgt daar, zonder te oordelen, met vriendelijke aandacht wat daar gebeurd.

Tijdens de sessie mag je praten of zwijgen. Je mag je ogen open houden of dicht doen.
De therapeut zal je regelmatig vragen wat er gebeurd.
Je therapeut blijft steeds bij je in de buurt en je mag vertellen wat je ervaart, maar dat hoeft niet.

Hoe voel je je na Brainspotting

Na afloop van Brainspotting kan je je heel prettig en vol energie voelen. Maar meestal voel je je moe tot heel moe. Soms komen er ook gevoelens en emoties los waardoor je bv. huilbuien krijgt. Echter, dit hoort bij het verwerkingsproces daar de hersenen het verwerkingsproces aan het voorzetten zijn. Het is dus een goed teken! Het kan een geruststelling zijn om te weten dat dit in de regel niet langer dan drie dagen aanhoudt maar meestal is het de volgende dag al weer weg.

Hoeveel sessies heb ik nodig

Dat is afhankelijk van jouw doelen, ervaringen en onbewuste blokkades. Meestal varieert het tussen de 4 en 10 sessies. Een ervaring die korter geleden is gebeurd, is makkelijk op te roepen dan bijvoorbeeld ervaringen uit een ver verleden. Deze laatste zijn vaak veel meer geworteld in ons leven en ons brein heeft dan langer nodig om het te verwerken.
Dat betekent overigens niet dat je een herinnering nodig hebt om te Brainspotten.
Ook zonder concrete herinneringen kunnen we blokkades uit het verleden oplossen.

De frequentie van de sessies bekijken we samen, meestal is dat iedere twee weken.
Naast Brainspotting kunnen we ook individuele therapie, relatie- of gezinstherapie inzetten als dat helpend voor jou is.

Wat mag je er ervan verwachten

De resultaten zijn steeds weer anders maar vaak ervaar je direct of in de weken erna dat er iets veranderd is of dat er een proces gaande is. Het kan ook zijn dat je meerdere sessies nodig hebt omdat te ervaren. Brainspotting vraagt geduld en vertrouwen.
Bij de één is de stress en angst rondom een situatie verminderd, een ander voelt letterlijk meer ruimte van binnen, meer kracht, meer rust of merkt dat hij anders over bepaalde situaties kan denken. Afgebakende traumatische herinneringen en angstige gedachten verliezen hun lading waardoor je klachten en blokkaders kunnen afnemen of verdwijnen. De veranderingen ontstaan doordat er iets is opgeruimd waardoor de ervaring veranderd.

Wat is het verschil tussen Brainspotting en EMDR?

Zowel EMDR als brainspotting zijn aanmerkelijk breder inzetbaar dan alleen bij de behandeling van posttraumatische stress klachten en angsten.

De toepassingsmogelijkheden bij Brainspotting zijn zo mogelijk nog uitgebreider dan bij EMDR omdat met praktisch alle voelbare blokkades kan worden gewerkt en omdat niet alleen met problemen maar ook met rustgevende gevoelens als uitgangspunt kan worden gewerkt.

Psychotherapeut David Grand ontwikkelde brainspotting. Tijdens een sessie EMDR met een jonge vrouw ontdekte hij dat zij veel oogreflexen had toen hij zijn vingers op een bepaalde plek in haar gezichtsveld hield. Instinctief besloot hij zijn vingers op die plaats te houden merkte dat er in korte tijd veel verwerking plaatsvond wat een groot effect in haar leven had. Dit zette hem op het spoor van het huidige Brainspotting.

Brainspotting is doorontwikkeld uit EMDR, maar werkt niet hetzelfde. Bij EMDR is er een duidelijk protocol (stappenplan) waarbij een traumatische herinnering als uitgangspunt wordt genomen. Evenals in cognitieve. gedragstherapie wordt er bij EMDR met specifieke gedachten (cognities) gewerkt, zoals bijvoorbeeld ‘Ik ben machteloos’ of ‘Ik ben schuldig’. Hoewel er in EMDR ook veel vrijheid is, regisseert de therapeut voor een aanzienlijk deel het verloop van een sessie.

Bij Brainspotting richt de therapeut zich veel meer op wat er gebeurt bij de cliënt, zoals zich dat ter plekke ontvouwt. Er is geen protocol. Er is geen specifiek trauma of specifieke herinnering nodig, Je kunt ook Brainspotten als je bv. als je blokkeert wanneer je partner boos op je wordt of als je woedend wordt bij een bepaalde opmerking van de ander. Eveneens kun je Brainspotten op overtuigingen die je belemmeren of blokkeren bv. ‘ik doe het nooit goed’, ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘ik ben niets waard’.

Onderzoek

Ben je op zoek naar een evenwichtige vergelijking van de behandeleffecten dan kun je diverse wetenschappelijke artikelen lezen, te beginnen bij het artikel van Hildebrand, Grand & Stemmler (2017). In een onderzoek naar de behandeling van de Gegeneraliseerde Angststoornis (GAS) werd Brainspotting vergeleken met EMDR en Cognitieve gedragstherapie (Anderegg, 2015). In 2022 verscheen een beknopt artikel waarin de effecten van 40 minuten Brainspotting en 40 minuten EMDR met elkaar werden vergeleken (D'Antoni et al., 2022).

 

Meer informatie over Brainspotten kun je vinden op

www.brainspotten.nl

www.brainspotten.com

 

© 2008 - 2023 - Relatie en Individuele Therapie | Website: voorloper.com

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van de website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.

akkoord